Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.e-stipanedrevo.cz, který provozuje firma Štípané dřevo s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen provozovatel) a kupujícího (dále jen zákazník).

 

1.   Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.e-stipanedrevo.cz jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva při nákupu v e-shopu se uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Provozovatel musí dodat produkt, který si zákazník objednal. Jedinou výjimkou je vyprodání zásob.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho následným převzetím.

 

2.   Popis produktu (palivové dřevo)

Prodejní jednotka
• Prostorový metr skládaný (prm) – polena, kulatina
Palivové dřevo v délce 1 metr se většinou měří nebo uvádí v prostorových metrech skládaných (prm), což je
dřevo naskládané do krychle 1x1x1 m (délka x šířka x výška).
• Prostorový metr sypaný (prms) – štípaná polínka různých délek
Štípaná polínka různých délek je dřevo neurovnané volně nasypané do krychle 1x1x1 m (1 prms).

3. Další informace o produktu

Štípaná polínka různých délek (prms)
Štípaná polínka řežeme dle přání zákazníka na délku přibližně 25, 33, 40, 50 cm a dodáváme nasypaná v kontejnerech o objemu 5 až10 prms. Při štípání vznikají kratší polena z důvodu krácení různých délek kmenů stromů, proto poslední polínka můžou být kratší. Štěpná hrana je různých velikostí podle průměrů klád, ze kterých je štípána.

Při výrobě z hodně drobné kulatiny se dřevo neštípe, aby nevznikaly moc drobné kousky. Nelze ovlivnit, aby všechna polínka byla stejná, takže v 1 prms může být dřevo silnější i drobné. Při
štípání též vznikají drobné třísky, zlomky a odloupnutá kůra (tzv. štěpka), která je přirozenou součástí dodávky. Tyto dřevní odštěpky se dají výborně použít např. na zátop. Tím, jak jsou malé, vyplňují v dodávaném množství dřeva volné mezery mezi jednotlivými polínky a jejich přítomnost nesnižuje množství a kvalitu dodaného palivového dřeva.

Je důležité si uvědomit, že z 1,6 metru sypaného dřeva (PRMS) vyskládáte přibližně 1 metr skládaného dřeva (PRM). 1 PRM = cca 1,6 PRMS.

Vlhkost dřeva
Dřevo prodáváme 3až 12měsíců po pokácení , z aktuálních těžeb. Čerstvě vytěžené dřevo má přibližně 50% vlhkost a velmi nízkou výhřevnost. Po 2 letech klesá vlhkost dřeva k doporučované hranici 20 % a dostatečné výhřevnosti. To znamená, že letos zakoupené „čerstvé“ dřevo nejlépe poslouží za 2 roky.

Hniloba dřeva
České normy stanovují, že palivové a krbové dřevo musí splňovat především požadavek na procentuální podíl hniloby (maximálně 70 %), popř. musí nést jiné známky poškození, jako např. pokřivení, sukovatost apod. Dodavatel rovněž nenese zodpovědnost za škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s dodáním zboží jako např. zanesením dřevokazného hmyzu, mikroskopických organismů, členovců, dřevokazných hub apod., pro které je dřevo přirozeným prostředím.

Je důležité si uvědomit, že kulatina k výrobě palivového dřeva je vždy horší než pro pilařskou výrobu řeziva.
Námi dodávané palivové dřevo obsahuje max.10 % hniloby.
Původ dřeva je ČESKÁ REPUBLIKA pokud není uvedeno jinak.

4. Podmínky dodání zboží, reklamace

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními Nového občanského zákoníku (Zákona 89/2012 Sb.) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem.

Dodáním palivového dřeva se rozumí pouze vyložením hydr.rukou nebo sklopení z auta. Cena dopravy obsahuje naložení na odvozním místě, ujeté km a vyložením hydr.rukou nebo sklopením před domem na udané adrese. Jezdíme pouze po zpevněných komunikacích – ne po polních a travnatých cestách, kde hrozí zapadnutí. Zákazník je povinen zajistit volné místo pro složení dřeva podle rozměrů dopravního vozidla. 

Pokud nebude místo dostupné po zpevněné trase nebo nebude-li na místě zajištěn dostatečný prostor pro složení, má prodávající právo na náhradu přiměřených nákladů za dopravu a manipulaci.
Palivové dřevo štípané dodáváme nákladním automobilem Mercedes s kontejnerem o objemu 5 až 10
PRMS (sypaného) dřeva. Pro dodání většího množství palivového dřeva (polena, kulatina v množství 15 – 45 PRM) spolupracujeme se soukromými dopravci s ohledem na požadované množství a místní podmínky v místě dodání.
Zákazník si dodávku zkontroluje vždy při převzetí. Pokud je zjištěn nesoulad mezi deklarovaným množstvím či kvalitou dodávky palivového dřeva, je zákazník povinen tyto závady ihned nahlásit řidiči a spolu s ním vyhotovit záznam o reklamaci a pořídit fotografie závad. Na základě vyhotovené dokumentace bude reklamace řešena.
Zaplacením dodávky zákazník souhlasí s převzetím zboží, stvrzuje dodávku objednaného zboží a jeho
kvalitu. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel a budou zamítnuty.


5.   Práva a povinnosti prodávajícího:

Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Provozovatel má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při odesílání všech formulářů na našich webových stránkách jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).

 

6.   Práva a povinnosti zákazníka:

Zákazník je povinen uvést správné údaje, včetně úplné poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Zákazník je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (odesláním).

 

7.   Dodací a platební podmínky:

MOŽNOSTI PLATBY A DOPRAVY – ČESKÁ REPUBLIKA

DopravaDoba dodáníCenaDobírka
Osobní odběr0.000.00
Dodání na adresu25.000.00

 

Pokyny k platbě:

Číslo účtu: 4442224472/5500

Banka : Raiffeisenbank a.s.

SWIFT/BIC: RZBCCZPP

IBAN : CZ6855000000004442224472

Částka pro příkaz: Celková cena objednávky včetně dopravného

Variabilní symbol: Číslo objednávky

 

Objednané zboží bude vyexpedováno po připsání platby na výše uvedený účet. 

 

8.   Ochrana osobních údajů:

Provozovatel internetového obchodu www.e-stipanedrevo.cz se zavazuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány výhradně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a budou použity pouze pro bezproblémový chod internetového obchodu. Získané údaje nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou údajů potřebných pro doručení zboží, které budou předány přepravní společnosti. Vaše data tedy budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 

9.   Provozovatel a jeho kontakty:

Štípané dřevo s.r.o.
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3

IČ: 17727031
DIČ: CZ17727031

Email: info@e-stipanedrevo.cz

 

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu shop@e-stipanedrevo.cz.
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republiky.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 
Kde nás najdete

Štípané dřevo s.r.o.
Rybářská 411
735 62 Český Těšín

Tel.: +420724242415
IČ: 17727031
DIČ: CZ17727031